Tác phẩm Truyện Kiều được Nguyễn Du sáng tác bằng loại chữ viết nào?

18/11/2020 169

Câu Hỏi:
Tác phẩm Truyện Kiều được Nguyễn Du sáng tác bằng loại chữ viết nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Truyện Kiều của Nguyễn Du là một tác phẩm tiêu biểu được viết bằng chữ Nôm. Tác phẩm không chỉ đưa tên tuổi của Nguyễn Du lên một tầm cao mới mà còn làm rạng rỡ nền văn học dân tộc

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X