Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền lợi của phụ nữ

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X