Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du không đi sâu phản ánh nội dung nào sau đây?

18/11/2020 127

Câu Hỏi:
Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du không đi sâu phản ánh nội dung nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du không đi sâu phản ánh phê phán chiến tranh giữa các thế lực phong kiến
- Truyện Kiều phản ánh những bất công và tội ác trong xã hội phong kiến. Bọn quan lại tham nhũng, buôn người được tác giả vạch trần thông qua hình ảnh của Mã Giám Sinh, Tú Bà, Bạc Bà...
- Thể hiện lòng nhân đạo đối với số phận của con người đặc biệt là người phụ nữ qua nhân vật Thúy Kiều
- Ngợi ca cuộc đấu tranh chống áp bức của nông dân với hình ảnh người anh hùng Từ Hải.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X