Dòng tranh rất nổi tiếng vào thế kỉ XVIII ở Bắc Ninh

18/11/2020 608

Câu Hỏi:
Dòng tranh rất nổi tiếng vào thế kỉ XVIII ở Bắc Ninh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Dòng tranh rất nổi tiếng vào thế kỉ XVIII ở Bắc Ninh: Tranh Đông Hồ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X