Thời Nguyễn Quốc tử giám được đặt ở đâu?

18/11/2020 471

Câu Hỏi:
Thời Nguyễn Quốc tử giám được đặt ở đâu?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Thời Nguyễn, Quốc tử giám được đặt ở Huế

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X