Văn học chữ Nôm phát triển đỉnh cao thể hiện rõ nhất qua tác phẩm nào ?

18/11/2020 748

Câu Hỏi:
Văn học chữ Nôm phát triển đỉnh cao thể hiện rõ nhất qua tác phẩm nào ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Văn học chữ Nôm phát triển đỉnh cao thể hiện rõ nhất qua tác phẩm: Qua đèo ngang.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X