Năm 1993, công trình kiến trúc nào được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế

18/11/2020 390

Câu Hỏi:
Năm 1993, công trình kiến trúc nào được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Năm 1993, UNESCO đã công nhận cố đô Huế là Di sản văn hóa thế giới

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X