Trắc nghiệm Sinh 9 bài 42 : Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 42 - Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật có đáp án.

Câu 1. Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng:
Câu 2. Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?
Câu 3. Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là do?
Câu 4. Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật với nhân tố ánh sáng, người ta chia thực vật làm 2 nhóm là:
Câu 5. Cây ưa sáng thường sống nơi nào?
Câu 6. Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:
Câu 7.

Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?

Câu 8. Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì
Câu 9. Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?
Câu 10. Khi chuyển những cây đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng mạnh thì khả năng sống của chúng như thế nào?
Câu 11. Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng xen các loại cây theo trinh tự sau
Câu 12. Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là
Câu 13. Tuỳ theo khả năng thích nghi của động vật với ánh sáng, người ta phân chia chúng thành 2 nhóm động vật là:
Câu 14. Động vật nào sau đây là động vật ưa sáng?
Câu 15. Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, tư thế nằm phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài như thế nào?
Câu 16. Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?
Câu 17. Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 42 : Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10C
Câu 2CCâu 11B
Câu 3CCâu 12C
Câu 4DCâu 13C
Câu 5CCâu 14A
Câu 6DCâu 15C
Câu 7CCâu 16D
Câu 8CCâu 17D
Câu 9D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X