Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cây ưa sáng thường sống nơi quang đãng để đón được nhiều ánh sáng mặt trời hơn bởi chúng cần hấp thụ nhiều ánh sáng hơn các loại cây khác.
Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là?

Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt lá.

Giải thích:

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, ATP,… Thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt trên lá.

Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?

Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái: phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt, xếp nghiêng để tránh ánh sáng mặt trời đốt nóng.

Giải thích:
Ánh sáng có ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi đặc điểm hình thái, sinh lí của thực vật. Những loại cây ưa sáng, sống nơi quang đãng sẽ có đặc điểm hình thái như phiến lá nhỏ, hẹp, lá có màu xanh nhạt, thân thấp, số cành nhiều.

Điểm khác nhau giữa cây ưa bóng so với cây ưa sáng là:
(1) Số lượng và kích thước lục lạp lớn hơn.
(2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn.
(3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn.
(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày.
(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất.

Trong các đặc điểm trên, có 3 đặc điểm đúng khi nói về điểm khác nhau giữa cây ưa bóng so với cây ưa sáng.

Giải thích:
Cây ưa bóng khác cây ưa sáng ở các đặc điểm:
(1) Số lượng và kích thước lục lạp lớn hơn → giúp cây hấp thụ ánh sáng tích cực, hiệu quả.

Điểm khác nhau giữa cây ưa sáng so với cây ưa bóng là cây ưa sáng có

(1) Số lượng và kích thước lục lạp lớn hơn.
(2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn.
(3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn.
(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày.
(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất.

Điểm khác nhau giữa cây ưa sáng so với cây ưa bóng là cây ưa sáng có:
(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày
(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất

Giải thích:
(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày -> Đúng. Đặc điểm này giúp cây hạn chế mất nước qua lá trong điều kiện chiếu sáng mạnh.

Cây nào dưới đây là cây ưa sáng?

Cây bạch đàn là cây ưa sáng.

Giải thích: Cây ưa sáng thích nghi với điều kiện ánh sáng mạnh, sống nơi thoáng đãng, không ở dưới tán cây khác, sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh, cường độ cao như: cây bưởi, bạch đàn, mít vải, nhãn,...

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X