Động vật nào sau đây là động vật ưa sáng?

06/11/2020 40

Câu Hỏi:
Động vật nào sau đây là động vật ưa sáng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Thằn lằn là động vật ưa sáng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X