Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?

06/11/2020 2,120

Câu Hỏi:
Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Lá cây ưa sáng có phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X