Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng

06/11/2020 169

Câu Hỏi:
Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng xen các loại cây theo trinh tự sau
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng cây ưa sáng trước, cây ưa bóng trồng sau.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X