Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, tư thế nằm phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 07/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, tư thế nằm phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, thằn lằn bóng đuôi dài nằm theo hướng tránh bớt ánh nắng chiếu vào cơ thể.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thằn lằn bóng đuôi dài là

Động vật biến nhiệt

Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài?

Đặc điểm của thằn lằn bóng đuôi dài là: có 4 chi ngắn, yếu với 5 ngón chân có vuốt: động lực chính của sự di chuyển.
Vậy trong các đáp án trên, đáp án C. Bàn chân gồm có 4 ngón, không có vuốt là đáp án không đúng với đặc điểm của thằn lằn bóng đuôi dài.

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X