Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cú mèo tìm mồi vào ban đêm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X