Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?

06/11/2020 56

Câu Hỏi:
Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Cú mèo tìm mồi vào ban đêm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X