Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thực vật ưa sáng: những cây sống nơi quang đãng: cây ngô, phi lao, lúa ...

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X