Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:

06/11/2020 415

Câu Hỏi:
Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thực vật ưa sáng: những cây sống nơi quang đãng: cây ngô, phi lao, lúa ...

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X