Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dơi, chồn, sóc hoạt động vào ban đêm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X