Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:

06/11/2020 60

Câu Hỏi:
Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Dơi, chồn, sóc hoạt động vào ban đêm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X