Trắc nghiệm Sinh 9 bài 59 : Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 59 - Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã có đáp án.

Câu 1. Vì sao việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái?
Câu 2. Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?
Câu 3. Biện pháp dưới đây góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là:
Câu 4. Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên sinh vật:
Câu 5. Các loài rùa biển đang bị săn lùng lấy mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào?
Câu 6. Đối với những vùng đất trồng, đồi núi trọc thì biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất là:
Câu 7. Vai trò của việc trồng cây gây rừng trên vùng đồi trọc, đất trống là:
Câu 8. Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, biện pháp cần làm là:
Câu 9. Chọn câu sai trong các câu sau đây:

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 59 : Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2BCâu 7A
Câu 3DCâu 8A
Câu 4CCâu 9D
Câu 5A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X