Trắc nghiệm Sinh 9 bài 60 : Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 60 - Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có đáp án.

Câu 1. Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất là:
Câu 2. Hệ sinh thái nào dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?
Câu 3. Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người?
Câu 4. Biện pháp xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có hiệu quả chính nào sau đây?
Câu 5. Biện pháp trồng rừng có hiệu quả chính nào sau đây?
Câu 6. Biện pháp phát triển dân số một cách hợp lí có hiệu quả như thế nào đối với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?
Câu 7. Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là:
Câu 8. Vai trò của hệ sinh thái biển đối với đời sống con người?
Câu 9. Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên này, cần phải:
Câu 10. Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là:
Câu 11. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 60 : Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7D
Câu 2BCâu 8D
Câu 3CCâu 9A
Câu 4BCâu 10B
Câu 5CCâu 11C
Câu 6B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X