Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật với nhân tố ánh sáng, người ta chia

06/11/2020 135

Câu Hỏi:
Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật với nhân tố ánh sáng, người ta chia thực vật làm 2 nhóm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thực vật được chia thành 2 nhóm khác nhau tùy thuộc vào khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng:
+ Thực vật ưa sáng
+ Thực vật ưa bóng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X