Trắc nghiệm Sinh 9 bài 53 : Tác động của con người đối với môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 53 - Tác động của con người đối với môi trường có đáp án.

Câu 1. Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:
Câu 2. Cách sống của con người trong thời kì nguyên thuỷ là:
Câu 3. Tác động đáng kể nhất của con người đối với môi trường trong thời kì nguyên thuỷ là:
Câu 4. Nền sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn xã hội công nghiệp được tiến hành chủ yếu bằng các phương tiện:
Câu 5. Trong thời kì xã hội nông nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng các hoạt động nào sau đây?
Câu 6. Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai đoạn là:
Câu 7. Trong thời kì xã hội công nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng hoạt động nào sau đây?
Câu 8. Hậu quả dẫn đến từ việc con người chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng là:
Câu 9. Chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:
Câu 10. Yếu tố nào sau đây tác động làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật và thực vật?
Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do:
Câu 12. Chọn câu đúng trong các câu sau:
Câu 13. Để góp phần vào việc bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:
Câu 14. Chọn câu sai trong các câu sau:

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 53 : Tác động của con người đối với môi trường

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 8D
Câu 2BCâu 9C
Câu 3BCâu 10B
Câu 4DCâu 11A
Câu 5BCâu 12A
Câu 6CCâu 13C
Câu 7CCâu 14D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X