Trắc nghiệm Sinh 9 bài 54 : Ô nhiễm môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 54 - Ô nhiễm môi trường có đáp án.

Câu 1. Ô nhiễm môi trường là gì?
Câu 2. Tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường là:
Câu 3. Ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả nào sau đây:
Câu 4. Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?
1. Các khí thải từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt
2. Hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học
3. Các chất phóng xạ
4. Các chất thải rắn
5. Các chất thải do hoạt động xây dựng (vôi, cát, đất, đá...)
6. Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh
7. Các chất độc hại sinh ra trong chiến tranh
Phương án đúng là:
Câu 5. Yếu tố gây ô nhiễm môi trường nào dưới đây là do các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt của con người tạo ra?
Câu 6. Các khí thải trong không khí chủ yếu có nguồn gốc từ:
Câu 7. Nguồn năng lượng nào sau đây nếu được sử dụng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường nhất?
Câu 8. Yếu tố nào sau đây không phải là các tác nhân hoá học gây ô nhiễm môi trường?
Câu 9. Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường được tích tụ ở đâu?
Câu 10. Yếu tố hoặc hoạt động nào sau đây là tác nhân làm môi trường ô nhiễm các chất phóng xạ?
Câu 11. Nguồn gốc gây ra sự ô nhiễm sinh học môi trường sống là do:
Câu 12. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến ô nhiễm nguồn nước?
Câu 13. Hiện tượng nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường?
Câu 14. Chọn câu sai trong các câu sau:
Câu 15. Những biện pháp bảo vệ và cải tạo môi trường là gì?
1. Hạn chế sự tăng nhanh dân số
2. Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên
3. Tăng cường trồng rừng ở khắp mọi nơi
4. Bảo vệ các loài sinh vật
5. Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm
6. Tạo ra các loài vật nuôi, cây trồng có năng suất cao
7. Tăng cường xây dựng các công trình thuỷ điện
Phương án đúng là:

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 54 : Ô nhiễm môi trường

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9D
Câu 2CCâu 10D
Câu 3DCâu 11B
Câu 4ACâu 12A
Câu 5ACâu 13D
Câu 6BCâu 14C
Câu 7CCâu 15B
Câu 8D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X