Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cả 3 hoạt động hô hấp, quang hợp, thoát hơi nước của cây xanh đều chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X