Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng:

06/11/2020 212

Câu Hỏi:
Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Cả 3 hoạt động hô hấp, quang hợp, thoát hơi nước của cây xanh đều chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X