Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ánh sáng làm thay đổi những đặc điềm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X