Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

06/11/2020 164

Câu Hỏi:
Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Ánh sáng làm thay đổi những đặc điềm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X