Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây

06/11/2020 237

Câu Hỏi:
Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X