Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian thì ngọn cây sẽ mọc cong về phía nguồn sáng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X