Trắc nghiệm ôn tập tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước

Bộ đề bài tập trắc nghiệm tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng giải các bài toán dạng này

Câu 1. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để

hàm số $y=-x^{3}-6 x^{2}+(4 m-9) x+4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;-1)$ là

A. $\left(-\infty ;-\frac{3}{4}\right]$

B. $[0 ;+\infty)$

C. $(-\infty ; 0]$

D. $\left[-\frac{3}{4} ;+\infty\right)$

Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=f(x)=\frac{m x^{3}}{3}+7 m x^{2}+14 x-m+2$ giảm trên nửa khoảng $[1 ;+\infty) ?$

A. $\left(-\infty ;-\frac{14}{15}\right]$

B. $\left[-2 ;-\frac{14}{15}\right]$.

C. $\left[-\frac{14}{15} ;+\infty\right)$

D. $\left(-\infty ;-\frac{14}{15}\right)$.

Câu 12. Tập hợp các giá trị m để hàm số $y=m x^{3}-x^{2}+3 x+m-2$ đồng biến trên $(-3 ; 0)$ là

A. $\left[\frac{-1}{3} ; 0\right)$.

B. $\left(\frac{-1}{3} ;+\infty\right)$.

C. $\left(-\infty ; \frac{-1}{3}\right)$.

D. $\left[\frac{-1}{3} ;+\infty\right)$.

đáp án Trắc nghiệm ôn tập tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 8 B
Câu 2 B Câu 9 B
Câu 3 A Câu 10 C
Câu 4 D Câu 11 A
Câu 5 C Câu 12 D
Câu 6 D Câu 13 A
Câu 7 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X