Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945–1949)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 1 (có đáp án): Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 bài 1 có sẵn đáp án, giải thích câu trả lời về kiến thức xoay quanh các sự kiện lịch sử quan trọng của thế giới từ năm 1945-1949.
Câu 1. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị Ianta:
Câu 2. Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta là:
Câu 3. Theo thỏa thuận các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta, khu vực Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của:
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta?
Câu 5. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức của Liên hợp quốc?
Câu 6. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?
Câu 7. Một trong những mục đích của tổ chức Liên Hợp quốc là: 
Câu 8. Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực vào ngày:
Câu 9. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là:
Câu 10. Nhiệm kì của các nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
Câu 11. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào và thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức Liên hợp quốc?
Câu 12. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là
Câu 13. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô gây ra tình trạng Chiến tranh lạnh của Mĩ?
Câu 14. Chính sách Chiến tranh lạnh gắn liền với:
Câu 15. Liên minh quân sự lớn nhất của các nước phương Tây do Mĩ đứng đầu nhằm chống Liên Xô và các nước Đông Âu là:
Câu 16. Nội dung cơ bản của học thuyết Truman là:
Câu 17. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh lạnh kết thúc:
Câu 18. Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hai cường quốc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là:
Câu 19. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cuộc xung đột vũ trang trong thời kì sau Chiến tranh lạnh là:
Câu 20. Sự kiện nào đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố:
Câu 21. Những nước nào dưới đây không phải là thành viên sáng lập khối NATO năm 1949 do Mĩ cầm đầu:
Câu 22. Tháng 6-1947, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến các nước Tây Âu?
Câu 23. Hiệp ước Vácsava, một liên minh chính trị - quân sự giữa Liên Xô và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa được thành lập vào thời gian nào và mang tính chất gì?
Câu 24. Sắp xếp các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian từ trước cho tới sau:
Câu 25. Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) được Mĩ và các nước phương Tây đã thành lập tại:
Câu 26. Đầu tháng 8 - 1975, 35 nước châu Âu cùng với những nước nào ký kết định ước Henxinki?
Câu 27. Đầu tháng 12-1989, cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goocbachop và Tổng thống Mĩ Busơ diễn ra ở đâu?
Câu 28. Tháng 12-1989, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goocbachop và Tổng thống Mĩ Busơ gặp nhau tại Manta để làm gì?
Câu 29. Tháng 1-1949, gắn liền với sự kiện lịch sử nào ở châu Âu?
Câu 30. Tháng 8-1975, 33 nước ở châu Âu cùng với Mĩ và Canada đã kí định ước Henxinki đã tạo ra:
Câu 31. Xu thế hòa bình và hợp tác bắt đầu từ thời gian:
Câu 32. Ý nào phản ánh không đúng hậu quả của Chiến tranh lạnh:
Câu 33. Năm 1947, Tổng thống Truman đề nghị viện trợ 400 triệu đô la cho hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ kì nhằm:
Câu 34. Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới khi Mĩ và Liên Xô
Câu 35. Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ đã thu được một số kết quả ngoại trừ việc:
Câu 36. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đối đầu gay gắt giữa Liên Xô và Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
Câu 37. Những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, mối lo ngại nhất của Mĩ là gì?
Câu 38. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ Mĩ và Liên Xô đã thay đổi như thế nào?
Câu 39. Nhân tố chủ yếu đã chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau của thế kỉ XX:
Câu 40. Sự khác biệt căn bản nhất giữa chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra là:
Câu 41. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta?
Câu 42. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:
Câu 43. Hội nghị Ianta diễn ra từ:
Câu 44. Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?
Câu 45. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh?
Câu 46. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc ?
Câu 47. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào?
Câu 48. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?
Câu 49. Nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào?
Câu 50. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là những ai?
Câu 51. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?
Câu 52. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này?
Câu 53. Sự tham gia của Liên Xô trong ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào?
Câu 54. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức?
Câu 55. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức là:
Câu 56. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II?
Câu 57. Tác động của kế hoạch Mác-san đối với tình hình thế giới?
Câu 58. Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốt-xđam, nước Đức tạm thời chia thành mấy khu vực quân quản?
Câu 59. Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Pốt-xđam (17 - 7 đến ngày 2 - 8 - 1945) như thế nào?
Câu 60. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành, trong thời gian nào?
Câu 61. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?
Câu 62. Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?
Câu 63. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp Quốc tại Hội nghị nào?
Câu 64. Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:
Câu 65. Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ quyết định Hội nghị I-an-ta gồm những nước nào?
Câu 66. Hội nghị Pốt-xđam được triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?
Câu 67. Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam, vùng Tây Bắc và vùng phía Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng?
Câu 68. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?
Câu 69. Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức?
Câu 70. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?
Câu 71. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc:
Câu 72. Việt Nam lần đầu tiên được tín nhiệm làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an là vào nhiệm kỳ nào?
Câu 73. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là:
Câu 74. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Đông Đức, Đông Âu, miền Bắc Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của:
Câu 75. Một trong những cam kết nào sau đây là một trong những điều kiện để Liên Xô tham gia việc chiến tranh chống Nhật?
Câu 76. Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?
Câu 77.

Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông:

Câu 78. Cơ quan hành chính - tổ chức của Liên Hợp Quốc là:
Câu 79. Để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, hội nghị Ianta (2 - 1945) quyết định:
Câu 80. Vấn đề gây bất đồng sâu sắc giữa các cường quốc trong các cuộc gặp gỡ là gì?
Câu 81. Tiền thân của Liên Hợp Quốc là tổ chức nào?
Câu 82. Công cụ nào để duy trì trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ hai?
Câu 83. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là:
Câu 84. Hội nghị Pốt-xđam có ý nghĩa gì đối với việc hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh?
Câu 85. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là:
Câu 86. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về Hội nghị Ianta:
Câu 87. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945), khu vực nào sau đây thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô?
Câu 88. Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế nào?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945–1949)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 45C
Câu 2ACâu 46D
Câu 3DCâu 47B
Câu 4ACâu 48D
Câu 5DCâu 49B
Câu 6ACâu 50D
Câu 7CCâu 51A
Câu 8DCâu 52C
Câu 9BCâu 53B
Câu 10ACâu 54A
Câu 11CCâu 55C
Câu 12ACâu 56C
Câu 13CCâu 57D
Câu 14CCâu 58C
Câu 15DCâu 59C
Câu 16BCâu 60B
Câu 17BCâu 61B
Câu 18ACâu 62C
Câu 19ACâu 63A
Câu 20DCâu 64D
Câu 21CCâu 65B
Câu 22DCâu 66D
Câu 23ACâu 67A
Câu 24CCâu 68B
Câu 25CCâu 69C
Câu 26CCâu 70C
Câu 27CCâu 71C
Câu 28CCâu 72A
Câu 29CCâu 73C
Câu 30BCâu 74B
Câu 31ACâu 75B
Câu 32DCâu 76D
Câu 33ACâu 77A
Câu 34CCâu 78C
Câu 35BCâu 79C
Câu 36BCâu 80C
Câu 37ACâu 81C
Câu 38BCâu 82C
Câu 39CCâu 83A
Câu 40CCâu 84B
Câu 41BCâu 85B
Câu 42CCâu 86D
Câu 43ACâu 87A
Câu 44DCâu 88D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X