Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông?

Xuất bản: 18/08/2020 - Cập nhật: 18/06/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông đó là: Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

Giải thích:

Những năm gần đầy, vấn đề biển Đông đang trở thành vấn đề nóng trong quan hệ quốc tế. Trong  nguyên tắc của Liên hợp quốc, Việt Nam có thể áp dụng nguyên  tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đê biển Đông do các lí do sau:

- Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ lâu đời.

- Trong xu thế hòa hoãn, đối thoại, chung sống hòa bình giữa các nước, chiến tranh không phải là biện pháp giải quyết tình hình thỏa đáng.

- Biểu hiện là: lãnh đạo Việt Nam đã có những cuộc gặp gỡ với những nhà lãnh đạo Trung Quốc, đưa ra những bằng chứng thuyết phục từ trong lịch sử để khẳng định hai quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam thuyết phục Trung Quốc tham gia DOC, kêu gọi sự đồng thuận của nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một trong những nguyên tắc hoạt động quan trọng của tổ chức Liên hợp quốc là

Một trong những nguyên tắc hoạt động quan trọng của tổ chức Liên hợp quốc là giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

Những nguyên tắc chủ đạo của Liên hợp quốc (LHQ) quy định trong Hiến chương là: bình đẳng về chủ quyền quốc gia, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị quốc gia, cấm đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ các nước, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và giải quyết các mâu thuẫn theo phương thức hòa bình.

Nội dung nào dưới đây không phải là một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc không phải là một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.
Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc sau:
- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết
- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

Biển Đông trước hết ảnh hưởng trực tiếp nhất đến thành phần tự nhiên nào?

Biển Đông trước hết ảnh hưởng trực tiếp nhất đến khí hậu. Biển Đông làm tăng độ ẩm các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn, đồng thời làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô trong mùa đông và dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ, khí hậu mang tính hải dương, .....

Nguyên tắc nhất trí giữa năm nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào ?

Nguyên tắc nhất trí giữa năm nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra tại Hội nghị Xan Phran-xi-xcô (Tháng 4 - 6/1945).

Hội nghị quốc tế tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc (1945) được họp tại

Hội nghị quốc tế tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc (1945) được họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ).

Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính chất khép kín của Biển Đông?

Chế độ thủy triều của nước ta khá phức tạp, gồm cả chế độ bán nhật triều và nhật triều. Bán nhật triều phổ biến ở miền Nam, còn nhật triều phổ biến ở miền Bắc (điển hình nhất là chế độ nhật triệu ở vùng vịnh Bắc Bộ).

Nước ta do tiếp giáp với Biển Đông nên có:

Nước ta tiếp giáp với Biển Đông nên có thực vật bốn mùa xanh tốt.

Biển Đông trước hết ảnh hưởng trực tiếp nhất đến thành phần tự nhiên nào?

Biển Đông trước hết ảnh hưởng trực tiếp nhất đến khí hậu. Biển Đông làm tăng độ ẩm các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn, đồng thời làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô trong mùa đông và dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ, khí hậu mang tính hải dương, .....

Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vần đề Biển Đông hiện nay?

Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc "Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình" của Liên Hợp Quốc để giải quyết vần đề Biển Đông hiện nay

Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là duy trì hoà bình và an ninh thế giới.

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X