Soạn văn 9 bài 30

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 30 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 140 đến trang 151 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 30 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Qua đoạn trích truyện Bố của Xi-mông tìm hiểu diễn biến tâm trạng các nhân vật dưới ngòi bút của nhà văn và rút ra bài học về lòng thương yêu con người.

Nắm chắc các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9: tên tác phẩm, tác giả, thời gian sáng tác, nhân vật chính, cốt truyện, ý nghĩa nội dung và đặc sắc nghệ thuật. Củng cố những hiểu biết về thể loại truyện: cách trần thuật, xây dựng nhân vật, cốt truyện và tình huống truyện.

• Hệ thống hoá được các kiến thức về câu.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 30

Bài 1 trang 143 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 143 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bố của Xi-mông

Bài 2 trang 143 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 143 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bố của Xi-mông

Bài 3 trang 143 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 143 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bố của Xi-mông

Bài 4 trang 144 SGK Ngữ văn 9 tập 2 (Bố của Xi-mông)

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 144 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bố của Xi-mông

Bài 1 trang 144 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 144 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập về truyện

Bài 2 trang 144 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 144 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập về truyện

Bài 3 trang 144 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 144 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập về truyện

Bài 4 trang 144 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 144 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập về truyện

Bài 5 trang 145 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 145 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập về truyện

Bài 6 trang 145 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 145 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập về truyện
Back to top