Soạn văn 9 bài 19

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 19 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 12 đến trang 26 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Muốn soạn văn 9 bài 19 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Hiểu được sức mạnh, khả năng kì diệu của văn nghệ đối với đời sống con người qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh của Nguyễn Đình Thi ; hiểu thêm cách viết một bài văn nghị luận.

• Nắm được đặc điểm và công dụng của các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trong câu ; biết đặt câu có thành phần tình thái, thành phân cảm thán.

• Hiểu và biết cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội.

Nắm được yêu cầu của Chương trình địa phương phần Tập làm văn để thực hiện ở bài 28.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 19

Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ (Nguyễn Đình Thi)

Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ do Học Tốt biên soạn giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 17 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Các thành phần biệt lập

Soạn bài Các thành phần biệt lập được biên soạn chi tiết giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 18 - 19 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Tài liệu soạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 20 đến 21 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Hướng dẫn soạn bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 22 đến 25 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tập làm văn lớp 9)

Hướng dẫn soạn bài Chương trình địa phương phần tập làm văn lớp 9 trang 25 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 2 để các bạn cùng tham khảo.

Bài luyện tập trang 17 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài luyện tập trang 17 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tiếng nói của văn nghệ ngữ văn 9.

Bài 5 trang 17 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 17 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tiếng nói của văn nghệ ngữ văn 9.

Bài 4 trang 17 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 17 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tiếng nói của văn nghệ ngữ văn 9.

Bài 3 trang 19 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 19 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Các thành phần biệt lập ngữ văn 9.

Bài 4 trang 19 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 19 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Các thành phần biệt lập ngữ văn 9.
Back to top