Bài 19 Ngữ văn Lớp 9

9

Bài 19: Trang 12 - 25 SGK

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Hướng dẫn soạn bài Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 tập 2

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Hướng dẫn soạn bài trang 22 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 tập 2: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Tham khảo bài soạn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống để hiểu khái niệm và ý nghĩa của mỗi câu văn được sử dụng trong bài văn từ đó áp dụng để học tập và ôn luyện.

Các thành phần biệt lập

Bài soạn các thành phần biệt lập này có tác dụng giúp các bạn h ọc sinh hiểu được khái niệm cũng như vai trò của các thành phần biệt lập trong một câu, một bài văn. Các thành phần tình thái, cảm thán không tham gia vào việc diễn đạt sự vật, hiện tượng trong một câu văn.

Tiếng nói của văn nghệ

Sức mạnh của nghệ thuật trong cuộc sống là điều không thể chối bỏ. Qua bài soạn giúp các bạn học sinh hiểu được nội dung lý luận sâu sắc của bài, chứa đựng những rung cảm sâu sắc của tác giả.
Back to top