Soạn văn 9 bài 19

Tài liệu soạn văn 9 bài 19 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Hiểu được sức mạnh, khả năng kì diệu của văn nghệ đối với đời sống con người qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh của Nguyễn Đình Thi ; hiểu thêm cách viết một bài văn nghị luận.
  • Nắm được đặc điểm và công dụng của các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trong câu ; biết đặt câu có thành phần tình thái, thành phân cảm thán.
  • Hiểu và biết cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội.
  • Nắm được yêu cầu của Chương trình địa phương phần Tập làm văn để thực hiện ở bài 28.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Soạn bài Các thành phần biệt lập

Soạn bài Các thành phần biệt lập

Soạn bài Các thành phần biệt lập được biên soạn chi tiết giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 18 - 19 SGK Ngữ văn 9 tập 2