Bài 34 Ngữ văn Lớp 9

9

Bài 34: Trang 186 - 205 SGK

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài soạn này với mục đích giúp các em hiểu được ý nghĩa và cách viết một thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi. Sẽ giúp ích cho các bạn trong đời sống.

Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Phần B

Sơ lược về một số thể loại văn học được nêu rõ trong bài soạn phần tổng kết văn học (tiếp theo) mà DOCTAILIEU cung cấp dưới đây giúp các em ôn lại những thể loại văn đã được học.

Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Phần A

Ôn tập lại kiến thức qua bài soạn tổng kết phần văn học (tiếp theo) để có được kiến thức vững chắc phục vụ cho kỳ thi sắp tới.
Back to top