Soạn văn 9 bài 34

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 34 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 186 đến trang 210 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 34 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Trên cơ sở hình dung lại hệ thống các văn bản tác phẩm văn học đã học trong chương trình Ngữ văn THCS, hình thành những hiểu biết ban đầu về nền văn học Việt Nam (các bộ phận, các thời kì lớn, những giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng và thành tựu nghệ thuật), củng cố và hệ thống hoá những tri thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì trong tiến trình vận động của văn học.

• Hiểu tác dụng, biết cách viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 34

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài soạn này với mục đích giúp các em hiểu được ý nghĩa và cách viết một thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi. Sẽ giúp ích cho các bạn trong đời sống.

Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Phần B

Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Phần B: Sơ lược về một số thể loại văn học giúp các em ôn lại những thể loại văn đã được học.

Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Phần A

Ôn tập lại kiến thức qua bài soạn tổng kết phần văn học (tiếp theo) để có được kiến thức vững chắc phục vụ cho kỳ thi sắp tới.
Back to top