Bài 27

9

Bài 27: Trang 100 - 112 SGK

Soạn bài: Luyện nói Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Hướng dẫn soạn bài Luyện nói Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, trang 112 SGK Ngữ Văn lớp 9 tập 2. Bài soạn giúp chuẩn bị, hướng dẫn lập dàn ý ở nhà để thực hành trên lớp tốt hơn.

Soạn bài: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì 2

Hướng dẫn soạn bài Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì 2 trả lời các câu hỏi phần khởi ngữ và các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn, nghĩa tường minh và hàm ý.

Soạn bài: Bến quê

Soạn bài Bến Quê Ngữ văn 9 tập 2 của tác giả Nguyễn Minh Châu. Hướng dẫn soạn bài Bến Quê nêu bố cục bài viết, trả lời các câu hỏi SGK từ đó luyện tập và rút ra ý nghĩa, nhận xét.
Back to top