Soạn văn 9 bài 27

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 27 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 100 đến trang 113 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Muốn soạn văn 9 bài 27 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Cảm nhận được ý nghĩa của triết lý về cuộc đời con người mà tác giả gửi gắm trong truyện Bến quê. Thay và phân tích được những đặc sắc nghệ thuật của truyện : tạo tình huống nghịch lí, trần thuật qua dòng nội tâm nhân vật, ngôn ngữ và giọng điệu giàu chất suy tư, hình ảnh biểu tượng.

• Nắm vững các kiến thức về Tiếng Việt đã học ở học kì II.

• Rèn luyện kĩ năng phát biểu miệng: nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ trên cơ sở biết tìm ý, lập ý đúng với yêu cầu của bài nghị luận văn học.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 27

Bài 1 trang 107 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 107 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bài 2 trang 107 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 107 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bài 3 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bài 4 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bài 5 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bài 6 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bài 1 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bài 2 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bài 1 trang 109 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 109 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập phần Tiếng việt

Bài 2 trang 110 SGK Ngữ văn 9 tập 2 (Khởi ngữ và các thành phần biệt lập)

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 110 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập phần Tiếng việt
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu