Soạn văn 9 bài 33

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 33 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 173 đến trang 185 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Muốn soạn văn 9 bài 33 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Qua đoạn trích vở kịch Tôi và chúng ta, thấy được cuộc đấu tranh gay gắt giữa những con người mạnh dạn đổi mới với những kẻ mang tư tưởng bảo thủ, lạc hậu trong sự chuyển mình mạnh mẽ của xã hội ta; bước đầu hiểu được tính cách của các nhân vật tiêu biểu: Hoàng Việt, Nguyễn Chính. Hiểu nghệ thuật tạo tình huống, phát triển mâu thuẫn trong kịch của Lưu Quang Vũ.

Làm tốt công tác chuẩn bị cho phần tổng kết văn học theo sách giáo khoa.

• Nắm vững các nội dung cơ bản của cả ba phần (Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn) trong Ngữ văn 9, chủ yếu là tập hai. Biết cách vận dụng những kiến thức và kĩ năng ngữ văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện theo nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá mới.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 33

Soạn bài Tôi và chúng ta

Soạn bài tôi và chúng ta được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 180 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Hướng dẫn soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Trang 182 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 tập 2

Tổng kết phần văn học

Phần tổng kết văn học là tập hợp tất cả những thể loại văn học, dạng văn mà các bạn đã được học trong suốt năm học qua. Giúp các bạn ôn lại kiến thức phục vụ cho kỳ thi sắp tới.
Back to top