Soạn văn 9 bài 18

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 18 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 3 đến trang 12 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 18 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách và phương pháp đọc sách qua bài nghị luận sâu sắc, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiểm. 

• Nắm được đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu ; biết đặt câu có khởi ngữ.

• Hiểu và biết vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp trong làm văn nghị luận.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 18

Soạn bài Bàn về đọc sách (Chu Quang Tiềm)

Soạn bài Bàn về đọc sách của Học Tốt biên soạn giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 6 và 7 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Khởi ngữ

Soạn bài Khởi ngữ chi tiết nhất được biên soạn giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 7, 8 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp

Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp được biên soạn chi tiết giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 9, 10 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp

Hướng dẫn soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp được biên soạn giúp bạn nắm vững kiến thức, trả lời câu hỏi trang 11 đến 12 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 4 trang 10 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 10 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Phép phân tích và tổng hợp ngữ văn 9.

Bài luyện tập trang 7 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài luyện tập trang 7 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bàn về đọc sách ngữ văn 9.

Bài 5 trang 7 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 7 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bàn về đọc sách ngữ văn 9.

Bài 3 trang 12 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 12 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp ngữ văn 9.

Bài 4 trang 7 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 7 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bàn về đọc sách ngữ văn 9.

Bài 3 trang 6 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 6 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bàn về đọc sách ngữ văn 9.
Back to top