Soạn văn 9 bài 24

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 24 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 70 đến trang 85 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 24 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Hiểu được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đội của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu.

   Cảm nhận được tình yêu quê hương thắm thiết, niềm tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của dân tộc mình qua cách diễn tả độc đáo của nhà thơ Y Phương.

• Phân biệt được nghĩa tường minh và hàm ý.

• Hiểu rõ các yêu cầu đối với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ; nắm vững cách làm bài văn đáp ứng tốt các yêu cầu ấy.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 24

Bài 1 trang 71 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 71 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Sang thu

Bài 2 trang 71 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 71 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Sang thu

Bài 3 trang 71 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 71 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Sang thu

Bài luyện tập trang 72 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài luyện tập trang 72 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Nói với con

Bài 1 trang 73 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 73 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Nói với con

Bài 2 trang 73 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 73 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Nói với con

Bài 3 trang 73 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 73 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Nói với con

Bài 4 trang 74 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 74 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Nói với con

Bài 5 trang 74 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 74 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Nói với con

Bài luyện tập trang 74 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài luyện tập trang 74 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Nói với con
Back to top