Soạn văn 9 bài 28

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 28 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 113 đến trang 126 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 28 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Cảm nhận được tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên và cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ hi sinh nhưng vẫn lạc quan của các nhân vật nữ thanh niên xung phong trong truyện Những ngôi sao xa xôi. Thấy được nét đặc sắc trong cách miêu tả nhân vật và nghệ thuật kể chuyện của tác gia. 

• Viết được bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng ở địa phương, có ý kiến xác đáng và rút kinh nghiệm chung về cách viết loại bài này.

Thông qua giờ trả bài tập làm văn số 7, tự nhận rõ các ưu điểm, nhược điểm trong bài văn của mình, nắm vững hơn cách làm bài nghị luận văn học.

Nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung và cách viết biên bản.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 28

Bài 1 trang 121 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 121 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Những ngôi sao xa xôi

Bài 2 trang 121 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 121 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Những ngôi sao xa xôi

Bài 3 trang 121 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 121 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Những ngôi sao xa xôi

Bài 4 trang 121 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 121 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Những ngôi sao xa xôi

Bài 5 trang 121 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 121 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Những ngôi sao xa xôi

Bài 1 trang 122 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 122 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Những ngôi sao xa xôi

Bài 2 trang 122 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 122 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Những ngôi sao xa xôi

Bài 2 trang 125 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 125 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Biên bản

Bài 1 trang 125 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 125 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Biên bản

Bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn 9 tập 2 (Cách viết biên bản)

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Biên bản
Back to top