Soạn văn 9 bài 22

Tài liệu soạn văn 9 bài 22 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của hình tượng con cò trong những câu hát ru xưa qua cách khai thác của Chế Lan Viên nhằm ngợi ca tình mẹ và lời ru. Thấy được sự vận dụng sáng tạo ca dao và những đặc điểm về hình ảnh, thể thơ, giọng điệu của bài thơ.
  • Củng cố hiểu biết về liên kết cấu và liên kết đoạn văn nhận ra và chữa được một số lỗi về liên kết.
  • Thấy được ưu điểm, nhược điểm và biết cách sửa lỗi trong bài tập làm văn số 5 (nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống).
  • Biết cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Bài 1 trang 49 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 1 trang 49 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 49 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn.

Bài 2 trang 50 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 2 trang 50 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 50 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn.

Bài 3 trang 50 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 3 trang 50 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 50 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn.

Bài 4 trang 51 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 4 trang 51 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 51 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn.