Soạn văn 9 bài 22

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 22 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 45 đến trang 55 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 22 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của hình tượng con cò trong những câu hát ru xưa qua cách khai thác của Chế Lan Viên nhằm ngợi ca tình mẹ và lời ru. Thấy được sự vận dụng sáng tạo ca dao và những đặc điểm về hình ảnh, thể thơ, giọng điệu của bài thơ.

• Củng cố hiểu biết về liên kết cấu và liên kết đoạn văn nhận ra và chữa được một số lỗi về liên kết.

• Thấy được ưu điểm, nhược điểm và biết cách sửa lỗi trong bài tập làm văn số 5 (nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống).

Biết cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 22

Bài 1 trang 49 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 49 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn.

Bài 2 trang 50 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 50 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn.

Bài 3 trang 50 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 50 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn.

Bài 4 trang 51 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 51 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn.

Bài 2 luyện tập trang 48 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 luyện tập trang 48 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Con cò ngữ văn 9.

Bài 1 luyện tập trang 48 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 luyện tập trang 48 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Con cò ngữ văn 9.

Bài 5 trang 48 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 48 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Con cò ngữ văn 9.

Bài 4 trang 48 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 48 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Con cò ngữ văn 9.

Bài 3 trang 48 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 48 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Con cò ngữ văn 9.

Bài 2 trang 48 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 48 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Con cò ngữ văn 9.
Back to top