Soạn văn 9 bài 30

Tài liệu soạn văn 9 bài 30 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Qua đoạn trích truyện Bố của Xi-mông tìm hiểu diễn biến tâm trạng các nhân vật dưới ngòi bút của nhà văn và rút ra bài học về lòng thương yêu con người.
  • Nắm chắc các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9: tên tác phẩm, tác giả, thời gian sáng tác, nhân vật chính, cốt truyện, ý nghĩa nội dung và đặc sắc nghệ thuật. Củng cố những hiểu biết về thể loại truyện: cách trần thuật, xây dựng nhân vật, cốt truyện và tình huống truyện.
  • Hệ thống hoá được các kiến thức về câu.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Soạn bài Bố của Xi-Mông

Soạn bài Bố của Xi-Mông

Hướng dẫn soạn bài Bố của Xi-mông được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 143, 144 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

Soạn bài tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

Hướng dẫn soạn bài tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng đã học và trả lời câu hỏi trang 145 - 151 SGK Ngữ văn 9 tập 2