Soạn văn 9 bài 26

Tài liệu soạn văn 9 bài 26 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Nắm một cách tương đối có hệ thống nội dung, ý nghĩa và cách tiếp cận các văn bản nhật dụng đã học trong chương trình Ngữ văn THCS.
  • Trên cơ sở ôn tập kỉ các tác phẩm thơ, làm tốt bài kiểm tra về thơ (chủ yếu là các bài trong học kì II).
  • Biết chuyển từ ngữ địa phương sang từ ngữ toàn dân tương ứng.
  • Vận dụng được các kiến thức đã học ở bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) và bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ để làm tốt bài tập làm văn số 7

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.