Soạn văn 9 bài 20

Tài liệu soạn văn 9 bài 20 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam và yêu câu phải nhanh chóng khắc phục điểm yếu, hình thành những đức tính và thói quen tốt khi đất nước đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thế kỉ mới. Nắm được trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận của tác giả.
  • Nắm được đặc điểm và công dụng của các thành phần biệt lập gọi - đáp, phụ chú trong câu ; biết đặt câu có thành phần gọi – đáp, thành phần phụ chú.
  • Viết được bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Nắm được kiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Bài 6 trang 30 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 6 trang 30 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 30 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới ngữ văn 9.