Soạn văn 9 bài 20

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 20 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 26 đến trang 37 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 20 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam và yêu câu phải nhanh chóng khắc phục điểm yếu, hình thành những đức tính và thói quen tốt khi đất nước đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thế kỉ mới. Nắm được trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận của tác giả.

• Nắm được đặc điểm và công dụng của các thành phần biệt lập gọi - đáp, phụ chú trong câu ; biết đặt câu có thành phần gọi – đáp, thành phần phụ chú.

• Viết được bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Nắm được kiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 20

Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Vũ Khoan)

Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới được Học Tốt biên soạn giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 30 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Hướng dẫn soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) được biên soạn chi tiết giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi bài tập trang 31 đến 33 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 hướng dẫn chi tiết cách lập dàn ý và bài văn mẫu tham khảo cho 4 đề văn yêu cầu tại trang 33 và 34 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 35 đến 37 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 5 trang 33 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 33 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) ngữ văn 9.

Bài 4 trang 33 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 33 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) ngữ văn 9.

Bài 3 trang 33 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 33 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) ngữ văn 9.

Bài 2 luyện tập trang 31 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 luyện tập trang 31 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới ngữ văn 9.

Bài 1 luyện tập trang 31 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 luyện tập trang 31 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới ngữ văn 9.

Bài 6 trang 30 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 30 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới ngữ văn 9.
Back to top