Soạn văn 9 bài 29

Tài liệu soạn văn 9 bài 29 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Hình dung được cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang qua bức chân dung tự hoạ của nhân vật.
  • Hệ thống hoá được các kiến thức về từ loại và cụm từ.
  • Nắm chắc lí thuyết và biết cách viết biên bản. Nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm hợp đồng.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.