Soạn văn 9 bài 29

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 29 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 127 đến trang 139 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Muốn soạn văn 9 bài 29 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Hình dung được cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang qua bức chân dung tự hoạ của nhân vật.

• Hệ thống hoá được các kiến thức về từ loại và cụm từ.

• Nắm chắc lí thuyết và biết cách viết biên bản. Nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm hợp đồng.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 29

Bài 1 trang 129 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 129 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Bài 2 trang 129 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 129 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Bài 3 trang 129 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 129 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Bài 4 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 130 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Bài 1 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 130 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về ngữ pháp

Bài 2 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 130 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về ngữ pháp

Bài 3 trang 131 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 131 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về ngữ pháp

Bài 4 trang 131 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 131 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về ngữ pháp

Bài 5 trang 131 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 131 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về ngữ pháp

Bài 1 trang 132 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 132 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về ngữ pháp
Back to top