Soạn văn 9 bài 29

Muốn soạn văn 9 bài 29 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Hình dung được cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang qua bức chân dung tự hoạ của nhân vật.

• Hệ thống hoá được các kiến thức về từ loại và cụm từ.

• Nắm chắc lí thuyết và biết cách viết biên bản. Nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm hợp đồng.

Cùng tham khảo...