Soạn văn 9 bài 32

Tài liệu soạn văn 9 bài 32 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Nắm được xung đột, diễn biến hành động kịch và ý nghĩa tư tưởng của đoạn trích hồi bốn của vở kịch Bắc Sơn. Thấy được nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng: tạo dựng tình huống, tổ chức đối thoại và hành động, thể hiện nội tâm và tính cách nhân vật. 
  • Tổng kết, ôn tập một số kiến thức cơ bản trên cơ sở hệ thống hoá lại những bài văn học nước ngoài đã được học từ lớp 6 đến lớp 9.
  • Nắm được các kiểu văn bản đã học từ lớp 6 đến lớp 9, sự khác nhau và khả năng vận dụng kết hợp của chúng trong thực tế. Phân biệt kiểu văn bản và thể loại văn học, hình thức thể hiện văn bản cụ thể. Biết trau dồi tiếng Việt để đọc - hiểu văn bản, nâng cao năng lực viết và ngược lại, tập làm văn, đọc - hiểu văn bản để nâng cao năng lực tiếng Việt.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.