Soạn văn 9 bài 32

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 32 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 159 đến trang 172 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 32 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Nắm được xung đột, diễn biến hành động kịch và ý nghĩa tư tưởng của đoạn trích hồi bốn của vở kịch Bắc Sơn. Thấy được nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng: tạo dựng tình huống, tổ chức đối thoại và hành động, thể hiện nội tâm và tính cách nhân vật. 

Tổng kết, ôn tập một số kiến thức cơ bản trên cơ sở hệ thống hoá lại những bài văn học nước ngoài đã được học từ lớp 6 đến lớp 9.

• Nắm được các kiểu văn bản đã học từ lớp 6 đến lớp 9, sự khác nhau và khả năng vận dụng kết hợp của chúng trong thực tế. Phân biệt kiểu văn bản và thể loại văn học, hình thức thể hiện văn bản cụ thể. Biết trau dồi tiếng Việt để đọc - hiểu văn bản, nâng cao năng lực viết và ngược lại, tập làm văn, đọc - hiểu văn bản để nâng cao năng lực tiếng Việt.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 32

Bài 1 trang 166 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 166 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bắc Sơn

Bài 2 trang 166 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 166 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bắc Sơn

Bài 3 trang 166 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 166 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bắc Sơn

Bài 4 trang 166 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 166 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bắc Sơn

Bài 5 trang 167 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 167 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bắc Sơn

Bài 2 trang 167 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 167 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Bắc Sơn

Bài 1 trang 171 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 171 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết phần tập làm văn

Bài 2 trang 171 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 171 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết phần tập làm văn

Bài 3 trang 172 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 172 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết phần tập làm văn

Soạn bài Bắc sơn (Trích hồi bốn - Nguyễn Huy Tưởng)

Soạn bài Bắc Sơn được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 166 - 167 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Back to top