Soạn văn 9 bài 23

Tài liệu soạn văn 9 bài 23 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Cảm nhận được cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp đẽ của nhà thơ muốn được dâng hiến cho cuộc đời trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. Phân tích được những đặc sắc trong hình ảnh, tứ thơ và giọng điệu của bài thơ.
  • Cảm nhận được niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết, thanh kính của tác giả từ miền Nam vừa được giải phóng ra viếng Bác Hồ trong bài thơ Viếng lăng Bác. Nắm được những đặc điểm nghệ thuật của bài thơ về giọng điệu, hình ảnh và ngôn ngữ.
  • Hiểu rõ yêu cầu đối với một bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), biết cách làm bài văn đúng với yêu cầu ấy.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ

Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ

Hướng dẫn soạn bài Mùa xuân nho nhỏ được biên soạn chi tiết giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 57 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Soạn bài Viếng lăng Bác

Soạn bài Viếng lăng Bác

Soạn bài Viếng lăng Bác của Viễn Phương được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu giúp các em học sinh nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 60 SGK Ngữ văn 9 tập 2.