Soạn văn 9 bài 23

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 23 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 55 đến trang 69 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Muốn soạn văn 9 bài 23 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Cảm nhận được cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp đẽ của nhà thơ muốn được dâng hiến cho cuộc đời trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. Phân tích được những đặc sắc trong hình ảnh, tứ thơ và giọng điệu của bài thơ.

Cảm nhận được niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết, thanh kính của tác giả từ miền Nam vừa được giải phóng ra viếng Bác Hồ trong bài thơ Viếng lăng Bác. Nắm được những đặc điểm nghệ thuật của bài thơ về giọng điệu, hình ảnh và ngôn ngữ.

• Hiểu rõ yêu cầu đối với một bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), biết cách làm bài văn đúng với yêu cầu ấy.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 23

Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Hướng dẫn soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 63 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ

Hướng dẫn soạn bài Mùa xuân nho nhỏ được biên soạn chi tiết giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 57 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Soạn bài Viếng lăng Bác

Hướng dẫn soạn bài Viếng lăng Bác của Viễn Phương được biên soạn giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 60 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Soạn bài Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Hướng dẫn soạn bài Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 65 đến 68 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), lập dàn ý chi tiết cho bài cảm nhận về đoạn trích truyện Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng).

Bài 2 luyện tập trang 60 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 luyện tập trang 60 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Viếng lăng Bác ngữ văn 9.

Bài 1 trang 57 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 57 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Mùa xuân nho nhỏ ngữ văn 9.

Bài 1 trang 60 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 60 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Viếng lăng Bác ngữ văn 9.

Bài 2 trang 57 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 57 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Mùa xuân nho nhỏ ngữ văn 9.

Bài 2 trang 60 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 60 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Viếng lăng Bác ngữ văn 9.
Back to top