Soạn Văn 7 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn làm bài Soạn Văn 7 Chân trời sáng tạo

Bài 1: Tiếng nói của vạn vậtBài 2: Bài học cuộc sống (Truyện ngụ ngôn)Bài 3: Những góc nhìn văn chương (Nghị luận văn học)Bài 4: Quà tặng của thiên nhiên (tản văn, tùy bút)Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân (văn bản thông tin)