Bài 4: Quà tặng của thiên nhiên (tản văn, tùy bút)

Soạn bài Cốm Vòng (Vũ Bằng)

Soạn bài Cốm Vòng (Vũ Bằng)

Hướng dẫn chi tiết soạn bài Cốm Vòng trang 78 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo, trả lời các câu hỏi trong bài và đọc hiểu cuối văn bản Cốm Vòng của Vũ Bằng.

Soạn bài Mùa phơi sân trước

Soạn bài Mùa phơi sân trước

Hướng dẫn chi tiết soạn bài Mùa phơi sân trước (Nguyễn Ngọc Tư), trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài và hướng dẫn đọc trang 87 - 89 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo.