Bài 10: Lắng nghe trái tim mình

Soạn bài Nói và nghe trang 111 Ngữ Văn 7 CTST tập 2

Soạn bài Nói và nghe trang 111 Ngữ Văn 7 CTST tập 2

Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống trang 111 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 CTST hướng dẫn chi tiết xác định lí lẽ, bằng chứng và bảo vệ ý kiến của mình trước một vấn đề trong đời sống

Soạn bài Mẹ sách Chân trời sáng tạo

Soạn bài Mẹ sách Chân trời sáng tạo

Soạn bài Mẹ sách Chân trời sáng tạo với hướng dẫn trả lời các câu hỏi theo tiến trình đọc hiểu văn bản Mẹ (Đỗ Trung Lai) trang 105-106 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 CTST.