Bài 8: Nét đẹp văn hóa Việt

Soạn bài Cách gọt củ hoa thủy tiên

Soạn bài Cách gọt củ hoa thủy tiên

Hướng dẫn soạn bài Cách gọt củ hoa thủy tiên (Giang Nam), trả lời các câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu văn bản Cách gọt củ hoa thủy tiên trang 47 - 51 SGK Ngữ văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo.

Soạn bài Trò chơi cướp cờ

Soạn bài Trò chơi cướp cờ

Hướng dẫn Soạn bài Trò chơi cướp cờ (Nguyễn Thị Thanh Thủy), trả lời các câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu văn bản Trò chơi cướp cờ trang 45 - 47 SGK Ngữ văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo.