Bài 6: Hành trình tri thức

Soạn văn 7 Đừng từ bỏ cố gắng CTST

Soạn văn 7 Đừng từ bỏ cố gắng CTST

Hướng dẫn soạn văn 7 Đừng từ bỏ cố gắng, trả lời các câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu văn bản Đừng từ bỏ cố gắng trang 17 SGK Ngữ văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo.

Soạn văn 7 Tôi đi học CTST

Soạn văn 7 Tôi đi học CTST

Hướng dẫn soạn văn 7 Tôi đi học (Thanh Tịnh), trả lời các câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu văn bản Tôi đi học trang 14 SGK Ngữ văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo.

Soạn văn 7 Bàn về đọc sách CTST

Soạn văn 7 Bàn về đọc sách CTST

Hướng dẫn soạn văn 7 Bàn về đọc sách (Chu Quang Tiềm), trả lời các câu hỏi đọc hiểu văn bản trang 9 - 11 SGK Ngữ văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo.