Bài 9: Trong thế giới viễn tưởng

Soạn bài Trái tim Đan-kô

Soạn bài Trái tim Đan-kô

Soạn bài Trái tim Đan-kô với hướng dẫn trả lời các câu hỏi theo tiến trình đọc hiểu văn bản Trái tim Đan-kô trang 79-83 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 CTST.

Soạn bài Xưởng Sô-cô-la

Soạn bài Xưởng Sô-cô-la

Soạn bài Xưởng Sô-cô-la với hướng dẫn trả lời các câu hỏi theo tiến trình đọc hiểu văn bản Xưởng Sô-cô-la trang 75-79 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 CTST.

Soạn bài Dòng Sông Đen

Soạn bài Dòng Sông Đen

Soạn bài Dòng Sông Đen với hướng dẫn trả lời các câu hỏi theo tiến trình đọc hiểu văn bản Dòng Sông Đen trang 68-74 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 CTST.