Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất?

08/12/2020 1,397

Câu Hỏi:
Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Khi sử dụng thủ tục cần khai báo thủ tục một lần và gọi nó trong thân chương trình mỗi khi muốn sử dụng.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X