Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong ngôn ngữ Pascal, các chương trình con có thể có hoặc không có tham số hình thức tùy thuộc vào từng chương cụ thể.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X